ITINERARE EGJINA

Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.00
NGA EGJINA 19.45 19.45
Nisja E PREMTE E SHTUNË E DIEL E HËNË
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.00 18.00
NGA EGJINA 19.45 19.45 19.45
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30(1) 10.30 10.30 10.30(2)
NGA EGJINA 12.00(1) 12.00 12.00 12.00(2)
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.00
NGA EGJINA 19.45 19.45
*Më 24 mars do të jetë një tjetër lidhje të përkohshme me Nisja NGA PIREU në Aegina në 18:30 dhe Nisja NGA EGJINA në Pire në orën 20:00 (1)Ky itinerar do të kryhet nga data 18/04 deri më 26/04 (2)Ky itinerar do të kryhet vetëm të Dielën 24/04/16
Nisja E MËRKURË E MADHE 27/4 E ENJTE E MADHE 28/4 E PREMTE E MADHE 29/4 E SHTUNË E MADHE 30/4 E DIELA E PASHKËVE 1/5 E HËNË 2/5 E MARTE 3/5
NGA PIREU 07.00 07.00 07.00 07.00
NGA EGJINA 08.30 08.30 08.30 08.30
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00 18.30 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
NGA EGJINA 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.30(4) 18.30 18.00(3) 18.30
NGA EGJINA 20.00(4) 20.00 19.45(3) 20.00
(3)Ky itinerar do të kryhet vetëm të Shtunën 19/06 (4)Rruga do të kandidojë vetëm të mërkurën 04/05 dhe 05/05 të enjten
Nisja E HËNË 20/06 (Αγίου Πνεύματος)
NGA PIREU 10.30
NGA EGJINA 12.00
NGA PIREU 14.15
NGA EGJINA 16.00
NGA PIREU 18.00
NGA EGJINA 19.45
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.30 18.30
NGA EGJINA 20.00 20.00
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 07.00 07.00 07.00(*)
NGA EGJINA 08.30 08.30 08.30(*)
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00(4) 18.30 18.00 18.30
NGA EGJINA 19.45(4) 20.00 19.45 20.00
(4)Ky itinerar do të kryhet nga data 20/07 (*)Ky itinerar do të kryhet vetëm të Shtunat 06/08 dhe 13/08
Nisja E HËNË 15/08
NGA PIREU 10.30
NGA EGJINA 12.00
NGA PIREU 14.15
NGA EGJINA 16.00
NGA PIREU 18.00
NGA EGJINA 19.45
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 07.00 07.00
NGA EGJINA 08.30 08.30
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.30 18.00 18.15
NGA EGJINA 19.45 20.00 19.45 20.00
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30 10.30 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.30 18.30
NGA EGJINA 20.00 20.00
Nisja E HËNË – E ENJTE E PREMTE E SHTUNË E DIEL
NGA PIREU 06.50
NGA EGJINA 08.15
NGA PIREU 10.30 10.30
NGA EGJINA 12.00 12.00
NGA PIREU 14.15 14.15 14.15 14.15
NGA EGJINA 16.00 16.00 16.00 16.00
NGA PIREU 18.00 18.00
NGA EGJINA 19.45 19.45