TARIFA

STATUSI Për në Egjina Për në Pire
PASAGJER I THJESHTË (DEFAULT) 8€ 8€
ME KTHIM (ALLER RETOUR) 15€ 15€
FËMIJË (6-10 vjeç) 5,2€ 5,2€
FOSHNJE 0€ 0€
PJESËTARË TË FAMILJEVE ME SHUMË FËMIJË 5,2€ 5,2€
NAT (Arka e Marinarëve Pensionistë) 5,2€ 5,2€
PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA 5,2€ 5,2€
ORGANE TË SIGURISË 5,2€ 5,2€
MËSUES/PROFESORË 5,2€ 5,2€
OFICER I PORTIT 0€ 0€
PASAGJER NË SEDILJEN PËRPARA 5,2€
STUDENTË 5,2€ 5,2€
PAKETË 40 BILETASH 6,5€ 6,5€
PAKETË 20 BILETASH 6,5€ 6,5€

STATUSI Për në Egjina Për në Pire
AUTOVETURË (DEFAULT) 20€ 20€
AUTOVETURË ME KTHIM 38€ 38€
AUTOVETURË MË E GJATË SE 4m/ PËR m 7,7€
AUTOVETURË MË E GJATË SE 4m/ PËR m 8,3€ 8,3€
AUTOVETURË MË E GJATË SE 4m/ PËR m 5,6€ 5,6€
RIMORKIO-TREILER / PËR m 9,5€ 9,5€
TAKSI 20,6€ 20,6€
KAMION / PËR m 6€ 6€
KAMION / PËR m 7,5€ 7,5€
SHOFERA KAMIONI 0€ 0€
PASAGJER NË SEDILJEN PËRPARA 5,2€ 5,2€

PAKO Për në Egjina
PAKO TË VOGLA 3€
PAKO MESATARE 5€
PAKO TË MËDHA 7,5€
GAZETA – REVISTA 0,8€
ILAÇE 5€
BOJËRA 7€
ZARF 2€